Pagbabago sa pagdating ng mga amerikano

23-Dec-2019 20:53

Pagkatapos noon, unti-unti na ang paglawak ng representasyon sa pambansang lehislatura, simula sa Kapulungan ng Pilipinas (o Lower House) noong 1907.Noon lamang naipasa ang Batas Jones ng 1916 nabuo ang pangako ng kasarinlan–sa oras na handa ang mga Filipinong pamahalaan ang sarili.Gayumpaman, napakadalang ng naging paggamit sa mga kapangyarihang ito.Nagbigay-daan ang Konstitusyon ng Komonwelt ng Pilipinas para sa pampanguluhang sistema ng gobyerno na may lehislaturang unikameral.Noong 1931, matagumpay na nahimok ng Misyong Os Rox (nangangahulugang “Osmeña” at “Roxas”) ang pagpapatupad ng Hare-Hawes-Cutting Act, na naipasa sa pamamagitan ng beto (veto) ng Pangulong Herbert Hoover noong 1932.

Lahat din ng mga pasya ng korte ng Pilipinas ay maaaring desisyunang muli ng Korte Suprema ng Estados Unidos.Kalahati ng Korte Suprema ay nakalaan din para sa mga Amerikano.Ang mga Misyong Pangkasarinlan (Independence Missions) mula 1919 at pagkatapos ay pana-panahong ipinapadala sa Kongreso ng Estados Unidos at sa White House upang manghimok at makipagnegosasyon para sa kasarinlan.Naging daan ang Batas Jones sa paglikha ng lehislaturang kinabibilangan ng pawang mga Filipino, at binubuo ng Senado ng Pilipinas at Kamara de Representantes (House of Representatives).Gayumpaman, ang posisyon ng Punong Tagapagpaganap–ang Gobernador-Heneral–at ang itinuturing na pinakamahalagang posisyon sa gabinete–Pampublikong Pagtuturo (ang ninuno ng Kagawaran ng Edukasyon)–ay nakalaan lamang para sa mga Amerikanong opisyal na itinatalaga ng Pangulo ng Estados Unidos.

Lahat din ng mga pasya ng korte ng Pilipinas ay maaaring desisyunang muli ng Korte Suprema ng Estados Unidos.

Kalahati ng Korte Suprema ay nakalaan din para sa mga Amerikano.

Ang mga Misyong Pangkasarinlan (Independence Missions) mula 1919 at pagkatapos ay pana-panahong ipinapadala sa Kongreso ng Estados Unidos at sa White House upang manghimok at makipagnegosasyon para sa kasarinlan.

Naging daan ang Batas Jones sa paglikha ng lehislaturang kinabibilangan ng pawang mga Filipino, at binubuo ng Senado ng Pilipinas at Kamara de Representantes (House of Representatives).

Gayumpaman, ang posisyon ng Punong Tagapagpaganap–ang Gobernador-Heneral–at ang itinuturing na pinakamahalagang posisyon sa gabinete–Pampublikong Pagtuturo (ang ninuno ng Kagawaran ng Edukasyon)–ay nakalaan lamang para sa mga Amerikanong opisyal na itinatalaga ng Pangulo ng Estados Unidos.

Pinagtibay ito noong Marso 25, 1935, at kasunod din itong niratipika ng mamamayang Filipino sa isang plebisito noong Mayo 14, 1935.